Noodinjectie

In geval van een (dreigende) Addison-crisis dient dus een injectie met corticosteroïden te worden toegediend. Deze injectie kan door de huisarts direct in de ader (intraveneus) worden gegeven of ook in een spier (intramusculair). Deze laatste techniek kan in noodgevallen ook eventueel door een andere hulpverlener dan de (huis)arts worden toegepast. De meest gebruikte inspuitbare corticosteroïdpreparaten voor Addisonpatiënten zijn:  • DA-Adreson--F-aquosum-25-mg-prednison-combiInjectie met Prednisolon 25 mg:
    1. 25 mg Prednisolon poeder
    2. met 1 of 2 ml oplosmiddel

NB: Dit is hetzelfde als Di-Adreson-F aquosum; 25 mg prednisolon

 

NB: 25 mg prednisolon heeft ongeveer dezelfde corticosteroïd-activiteit als 100 mg hydrocortison.

 

Also in: Engels