Voor wie

Deze website is gestart voor de leden van de Bijniervereniging NVACP, voor Nederlanders op reis. Als u op reis bent en er doet zich onverhoopt een Addison-crisis voor, of zo’n crisis dreigt, dan kunt u meestal geen beroep doen op uw eigen arts. In het buitenland is de kans bovendien groot dat u te maken krijgt met hulpverleners, die geen Nederlands spreken. Om u op zo’n moment behulpzaam te zijn, heeft de Bijniervereniging NVACP deze website voor u geïnitieerd. Deze informatie in verschillende talen beschikbaar.

Heeft u aanvullingen, nieuwe vertalingen of suggesties? Neem contact met ons op!
Deze website wil hulpverleners en incidentele betrokkenen en  mantelzorgers helpen bij het redden van levens van patiënten met Addison.

Also in: Engels